Past Events

Number of participants       206    of which 32 foreign (incl. 5 students in Czech Republic
Number of paper   145 of which  92 papers and 53 posters
Number of students   39  
Number of women   59  
Number of countries   17  
   
Czech papers by workplaces
(1st number - number of papers, 2nd number - number of posters)
 
1. Institutes  AS CR
Botanický ústav AV ČR, Brno 0+1
Fyzikální ústav AV ČR, Praha 6+2
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno 0+1
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha 2+0
Ústav analytické chemie AV ČR, Brno 1+1
Ústav anorganické chemie AV ČR, Husinec-Řež 1+2
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 1+0
Technologické centrum AV ČR, Praha 2+0
Ústav fyzikální chemie, J.Heyrovského, Praha 1+0
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha 1+1
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice        1+0
Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno 1+1
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha 0+1
 
2. Universites
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Praha 6+3
ČVUT, Ústav teoretické a experimentální fyziky, Praha 1+0
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha 5+1
Univerzita Palackého, Olomouc 6+0
Univerzita Tomáše Bati, Zlín 1+3
Technická univerzita Liberec 6+4
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 1+3
VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 0+1
VŠB-TU Ostrava, Centrum nanotechnologií 0+1
Univerzita Pardubice 0+1
Česká zemědělská univerzita v Praze 1+0
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno 1+0
Univerzita Karlova, MFF, Praha 5+1
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 4+2
VUT, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií, Brno 1+2
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno 1+0
 
3. Another research workplaces
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno 1+3
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha 1+0
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice 1+0
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 1+1
Stavební výzkum, s.r.o., Zlín 1+0
VÚHŽ, a.s., Dobrá 1+0
SVÚM, a.s., Praha 1+0
SPUR, a.s., Zlín 0+1
COMTES FHT, a.s., Dobřany 2+0
SYNPO, a.s., Pardubice 2+0
Molecular Cybernetics, s.r.o., Praha 0+3
 
4. State and social organisations
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 1+1
Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha 1+0
Český metrologický institut, Brno 1+1
Zdravotní ústav, Ostrava 1+1
VOP - 026, Šternberk 0+1
 
5. Companies
AQUATEST, a.s., Praha 1+0
NanoTrade, s.r.o., Olomouc 0+1
ELMARCO, s.r.o., Liberec 1+0
AVG Group, a.s., Praha 1+0
TANGER Computersystems, s.r.o., Ostrava 0+1
Timplant, s.r.o., Ostrava 1+0
 
List of exhibitors
H Test, Praha, obchodní firma
RMI, Lázně Bohdaneč, obchodní firma
EDLIN, Praha, obchodní firma
Nano Iron, Rajhrad, výrobní firma
NanoSight Ltd., Salisbury, UK, výrobní firma
C.Zeiss, Jena, Německo, výrobní firma
Měřicí technika - Morava, Ornice, obchodní firma
Pragolab, Praha, obchodní firma
Specion, s.r.o., Praha, obchodní firma
Anamet, s.r.o., Praha, obchodní firma (reklama ve sborníku abstraktů)
 
Foreign papers by country
(1st number - number of papers, 2nd number - number of posters
Belgium 2+0
India 2+0
Iran 1+1
Kazakhstan 1+0 (přednáška je ve sborníku)
Germany 1+0
Poland 1+2
Austria 2+0
Slovakia 2+2
Switzerland 1+0
Turkey 1+0
UK 1+0
USA 1+0
 
Participants by country
 
Czech Republic 179
Belgium 3
India 1
Iran 2
Germany 1
Poland 3
Austria 2
Slovakia 8
Switzerland 3
Turkey 1
UK 2
USA 1
 
Foregin students (study in CR)
Egypt 1
Peru 1
Russia 1
Greece 1
Vietnam 1
 
Participants from companies - without paper
B.O.I.S. - Filtry, spol. s r.o.,Brno 1
Bühler AG, Švýcarsko 2
Czechinvest Praha 1
České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov         3
Favea, spol. s r.o., Kopřivnice 3
Inotex, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem 1
Inova Pro, s.r.o., Praha 2
Lasak, s.r.o., Praha 1
Medin Orthopaedic,a.s., Praha 1
Státní zdravotní ústav Praha 1
TANGER, spol. s r.o., Ostrava 1
TOP Info, s.r.o., Praha 1
VUT - Fakulta strojního inženýrství, Brno 1
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno 2
 
Poll - definition Nanotechnology
17 participants, of which 37% was for definition OECD (2009):
Nanotechnology is a collective term for a group of interrelated science and technology, which together contribute to understanding the properties of matter and processes at very small dimensions (typically in the range 1 - 100 nm)
 
Poll of participants
19 participants - Ø age 37 years, 1/5 of respondents women
70% respondents from IR, 15 % students and 15 % employee of companies
Satisfaction with the conference, in rare cases, participants would changed the place and the conference
 
Competition for the best poster
1st place
MAŠEK Josef, Mgr., BARTHELDYOVÁ Eliška, KOUDELKA Štěpán, KORVASOVÁ Zina, HUVAROVÁ Ivana, KRATOCHVÍLOVÁ Irena, RAŠKA Milan, LEDVINA Miroslav, MILLER Andrew D., TURÁNEK Jaroslav, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno: „Připrava monodispersnich nikl-chelátovych nanoliposomů pro imobilizaci his-tag proteinů: studium jejich struktury pomoci TEM, AFM a dynamickým rozptylem světla“.
2nd place
VEVERKA Miroslav, Ph.D., POLLERT E., ZÁVĚTA K., JIRÁK Z., KAMAN O., KNÍŽEK K., MARYŠKO M., VEVERKA P., KAŠPAR P., Fyzikální ústav AV ČR, Praha: „Nanokrystalický Co1-xZnxFe2O4 jako tepelný prostředník pro magnetickou hypertermii“.
3rd place
NOVOTNÝ Filip, Ing., KRAKOVSKÝ I., PLEŠTIL J., PROŠKA, J., České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha: „Příprava kompozitních nanomateriálů na bázi kvovových nanočástic a hydrogelů“.
 
Accompanying program
Exkursion to the company ON Semiconductor Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm          28
Exkursion to the company Solartec, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 29
Exkursion to the company LISS a.s., Rožnov pod Radhoštěm 7
Exkursion to the company Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., Valašské Meziříčí 19
Exkursion to the Wooden City, Rožnov pod Radhoštěm 27