Předchozí ročníky

Jubilejní ročník mezinárodní konference NANOCON

Již podesáté se ve dnech 17. – 19. října 2018 v Brně uskutečnila mezinárodní konference NANOCON. Více než tři stovky přítomných z 20 zemí celého světa vyslechly přes 70 přednášek a mohly si prohlédnout 190 posterů. Jejich společným tématem byly nanomateriály a nejnovější pokrok v jejich zkoumání a využití. V ČR jde o největší akci svého druhu.

Od prvního ročníku konference konaného v roce 2008 pokročil výzkum nanomateriálů mílovými kroky. Během posledních deseti let bylo v této oblasti dosaženo mnoha významných vědeckých objevů a jsme svědky jejich úspěšné aplikace v průmyslu, stavebnictví, IT technologiích, medicíně a dalších oborech. Nanotechnologie přinášejí řadu podstatných zlepšení jako například tenčí a odolnější ploché obrazovky, zdokonalené katodové materiály pro bezpečnější lithium-iontové baterie s delší životností, medicinální senzory pro testování nebo humánnější a účinnější léčbu onkologických pacientů.

Tento dynamický rozvoj nanomateriálového výzkumu se odrazil i v programu konference NANOCON. Výzkumníci v Brně představili novinky týkající se přípravy, charakterizace vlastností nanomateriálů i jejich využití v různých sektorech ekonomiky, včetně životního prostředí. Předmětem odborné diskuse byl rovněž monitoring a problematika toxicity nanomateriálů, jakož i jejich vliv na zdraví a prostředí.

S ohledem na ohromující pokroky zejména ve výzkumu antibakteriálních materiálů a produktů, v cíleném transportu léčiv, tkáňovém inženýrství, zobrazovacích technikách využívaných mj. v magnetické rezonanci, protinádorové terapii nebo v označování a separaci buněk, se ústředním tématem letošního ročníku stala nanomedicína. V úvodní plenární přednášce prof. Dr. Paras N. Prasad z Buffalo University (USA) představil výsledky svého bádání v oblasti optických technologií, které cílí na řešení globálních zdravotních problémů.

Zaslouženou pozornost vzbudila také další plenární přednáška prof. Castra Neta z National University of Singapore, který je považován za jednoho z hlavních teoretiků grafenu. Nastínil v ní naléhavost vytvoření norem pro tento 2D materiál a popsal problémy, které chybějící standardizace v tomto směru způsobuje a jak podrývá práci badatelů. Po celém světě totiž vznikají jako houby po dešti firmy, které nabízejí místo grafenu obyčejný grafit. A zpracovatelé jsou pak překvapeni, že použití tohoto materiálu nepřináší očekávaný efekt. 

Cenu za nejlepší poster získala Hana Faitová z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. v Praze. Ve své práci tato mladá vědkyně ukázala, jak lze pomocí zaostřeného iontového paprsku připravit vysoce uspořádané soubory ZnO tyčinek. Tento výsledek bádání by měl najít využití například v elektronice, senzorech nebo solárních článcích. V soutěži o nejlepší přednášku pro mladého vědce do 33 let  zvítězila Anastasiia Garanina z Národní univerzity vědy a technologie MISIS v Moskvě. Cena pojmenovaná po významném propagátoru nanotechnologií v ČR Ing. Tasilu Prnkovi, DrSc. jí byla udělena za příspěvek ilustrující, jak intravitální mikroskopie může pomocí magnetických nanočástic odhalovat v nádorech nové nerakovinné buňky.

 

Příští ročník konference NANOCON se uskuteční 16. - 18. října 2019. Více informací lze nalézt na www.nanocon.eu.

 

Jiřina Shrbená
předsedkyně programového výboru mezinárodní konference NANOCON