Sborník konference NANOCON 2018

Sborník konference NANOCON 2018 byl zaslán do Web of Science a Scopus k hodnocení a případnou indexaci.

Obsah je k dispozici zde.