SOUTĚŽE

Soutěž o nejlepší poster

Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny, dále bude předáno pět čestných uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční po skončení posterové sekce 20.10.2022 od 19:00 hodin.

Cena Dr. Tasila Prnky autora přednášky do 33 let

Cena Dr. Tasilo Prnky je pojmenovaná po zakladateli konferece NANOCON - Ing. Tasilo PRNKA, DrSc., 1932-2010, vědci a manažerovi v oblasti metalurgie a materiálů, autoru řady publikací, řešiteli a oponentovi mnoha projektů a vědeckých prací, od roku 1997 popularizátoru nanotechnoliogií a nanomateriálů, později dalších nano-oborů.

Soutěže Dr. Tasila Prnky se mohou zúčastnit autoři přednášek do 33 let. 
Vítěz obdrží hodnotnou cenu. Dále bude předáno čestné uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace přednášky na konferenci.
Vyhlášení ceny se uskuteční 21.10.2022 ve 12:30 hodin.


Vítězové Soutěže o nejlepší poster - NANOCON 2021

Vítěz ceny Dr. Tasila Prnky pro autora přednášky do 33 let - NANOCON 2021