Důležitá data a termíny

Konference se koná 17. - 19. října 2018 - Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika

oct
20
Nahrání prezentace

10. jubilejní ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

Těšíme se na Vaši účast na konferenci, připomínáme:

16.10. 17:00 Registrace
17.10. 10:00 Zahájení konference
17:10. 20:00 Společenský večer
18.10. 17:00 Posterová sekce
18.10. 19:00 Vyhlášení vítězů posterové sekce
18.10. 19:30 Večeře
19.10. 12:30 Vyhlášení vítěze ceny Dr. Tasila Prnky pro autora přednášky do 33 let


Sborník konference NANOCON 2017 byl odeslán k indexaci v databázi Web of Science a Scopus.

Zvaní přednášející