10. jubilejní ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

Registrace je otevřena. Prosíme, registrujte se.

Termín pro vložení abstraktu je prodloužen do 31. srpna 2018.


Sborník konference NANOCON 2017 byl odeslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge
(Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier).

Zvaní přednášející