9. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

Registrace je otevřena. Prosíme, registrujte se.

Sborník konference NANOCON 2016 byl schválen k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters).

Zvaní přednášející