Důležitá data a termíny

Konference se koná 18. - 20. října 2017 - Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika

oct
19
Posterová sekce
oct
19
Večeře

9. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

Těšíme se na Vaši účast na konferenci, připomínáme:

17.10.     17:00     Registrace
18.10.     10:00     Zahájení konference
18.10.     20:00     Social evening & Swing Quartet
19.10.     17:00     Poster session
19.10.     19:00     Vyhlášení vítězů Soutěže o nejlepší poster
20.10.     13:05     Vyhlášení vítěze ceny Dr. Tasila Prnky pro autora přednášky do 33 let

Sborník konference NANOCON 2016 byl schválen k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters).

Zvaní přednášející