8. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace

 

 

Registrace byla zahájena. Prosíme, registrujte se.

Sborník konference NANOCON 2015 byl zaslán k indexaci v ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters) a do databáze Scopus (Elsevier)

 

 

Plenární řečníci

Zvaní přednášející

V rámci sekce A se uskuteční Sympozium Grafen/2D struktury, kde vystoupí tito významní odborníci:

 prof. Dr. Toshiaki ENOKI  Tokyo Institute of Technology, Tokio, Japonsko
 Dr. David BELJONNE
 Université de Mons, Mons, Belgie
 prof. Dr. Michal OTYEPKA  Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
 Dr. Jiří ČERVENKA
 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Česká republika
 Dr. Zdeněk SOFER  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká Republika