Předchozí ročníky


V rámci 12. mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace - NANOCON 2020 bylo přijato 99 článků do následujících tematických sekcí:

Sekce A - Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
Sekce B - Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
Sekce C - Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
Sekce D - Monitorování a toxicita nanomateriálů
Sekce E - Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů